0989568247

ARABICA ORIGINAL (A) : 198.000đ

 • Cà phê hạt Arabica nguyên chất rang mộc
  Mùi thơm / 100%
  Độ đậm / 60%
  Độ béo / 60%
  Độ sánh / 70%
  Độ đắng / 70%Độ chua / 0%