0989568247

TRADITIONAL BLEND (T) : 176.000đ

  • Hỗn hợp cà phê hạt 70% Robusta – 30% Arabica nguyên chất rang mộc
    Mùi thơm / 90%
    Độ đậm / 60%
    Độ béo / 60%Độ sánh / 70%Độ đắng / 75%

    Độ chua / 0%