0989568247

ROBUSTA ORIGINAL (R): 164.000đ

  • Cà phê hạt Robusta nguyên chất rang mộc
    Mùi thơm / 80%Độ đậm / 70%Độ béo / 70%Độ sánh / 70%Độ đắng / 80%Độ chua / 0%