0989568247

USDA-NOP certification

Chứng nhận Organic theo tiêu chuẩn Mỹ (USDA)

Chứng nhận Organic theo tiêu chuẩn Mỹ (USDA-NOP)

Chứng nhận Organic theo tiêu chuẩn Mỹ (USDA) viết tắt: (US DEPARTMENT OF AGRICULTURE – NATIONNAL ORGANIC PRODUCT)

Mỗi quốc gia đều có những chứng nhận hữu cơ riêng. Và USDA-NOP là Chứng nhận hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Chứng nhận sản phẩm hữu cơ là sản phẩm không làm tổn hại đến môi trường. Và đáp ứng các tiêu chuẩn của USDA NOP (Chương trình Sản phẩm sạch của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ).

Những sản phẩm được cấp giấy Chứng nhận USDA Organic gồm

Các sản phẩm được phát triển và sản xuất dựa trên nguồn nguyên liệu hữu cơ. Ngoài ra, các thành phần, yếu tố nhỏ. Đều phải nằm trong danh sách sản phẩm hữu cơ quốc gia. Môi trường, nguyên liệu và nguồn nước phải đảm bảo sạch sẽ.

+ Đối với thực vật thì không chứa bất kỳ loại hóa chất tổng hợp nào,

Không dùng các loại phân bón độc hại, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Sản phẩm điều chỉnh tăng trưởng thực vật. Các sinh vật biến đổi gen (GMO – Genetically Modified Organisms)

+ Đối với động vật cũng không được nuôi bằng thức ăn công nghiệp,

Không kháng sinh, không chất hormon tăng trưởng. Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, xử lý chất thải.

– Công ty sẽ lấy chứng nhận USDA-NOP

 

Chứng nhận Organic theo tiêu chuẩn Mỹ (USDA)

 

Quy trình cấp giấy chứng nhận Organic theo tiêu chuẩn Mỹ (USDA)

Tạo ra một hệ thống thống nhất các yêu cầu và quy định cho tất cả các nhà sản xuất hữu cơ. Đối với mục thành phần được chứng nhận hữu cơ phải được phát triển theo đúng quy tắc thống nhất. Cấp giấy chứng nhận bao gồm kiểm tra các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến và sản xuất trang thiết bị, ghi lại chi tiết lưu giữ và kiểm tra định kỳ các thành phần của đất, nước, nguyên liệu để đảm bảo rằng tất cả các tiêu chuẩn và quy định đã được đáp ứng.

Khi mua một sản phẩm có đóng dấu xác nhận USDA Organic, bạn có thể tự tin rằng các thành phần sản phẩm đã được kiểm tra và đáp ứng đúng và phù hợp tiêu chuẩn hữu cơ sạch.

KANTATA cà phê rang xay