0989568247

Author Archives: kantata-dan

Rainforest Alliance certified

Chứng nhận Rainforest Alliance

Chứng nhận Rainforest Alliance. Chứng nhận Rainforest Alliancee (RA) : là một tổ chức phi chính phủ (NGO). Làm việc nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo sinh kế bền vững. Bằng cách chuyển đổi tập quán sử dụng đất, tập quán kinh doanh và hành vi của người tiêu dùng. Có […]

USDA-NOP certification

Chứng nhận Organic theo tiêu chuẩn Mỹ (USDA)

Những sản phẩm được cấp giấy Chứng nhận USDA Organic gồm các sản phẩm được phát triển và sản xuất dựa trên nguồn nguyên liệu hữu cơ. Ngoài ra, các thành phần, yếu tố nhỏ đều phải nằm trong danh sách sản phẩm hữu cơ quốc gia; môi trường, nguyên liệu và nguồn nước phải đảm bảo sạch sẽ.

Fair Trade Certification

tieu-chuan-fair-trade-694

Tổ chức Thương mại Công bằng Thế giới (WFTO) quy định 10 tiêu chuẩn mà các tổ chức Fair Trade phải áp dụng trong công việc hàng ngày của họ, và thực hiện việc giám sát nhằm đảm bảo các nguyên tắc này được duy trì.

UTZ certification

Chứng nhận UTZ là một chương trình, và đồng thời là một nhãn hiệu chứng minh sản xuất bền vững thân thiện với môi trường. Nhãn hiệu UTZ được ghi nhận trên hơn 10.000 bao bì sản phẩm khác nhau ở hơn 116 quốc gia..

Find a sunflower dealer

Tìm đại lý hướng dương

Looking for a sunflower dealer? Sunflower products are popular products in cafes, shops, bars… and are consumed a lot. This is one of the few types of products capable of serving a wide range of customers (from coffee shop environments, karaoke bars, etc. to popular restaurant environments such as drinks, etc.) Find a sunflower dealer […]

Recruiting sunflower seed sales agents

Tuyển đại lý kinh doanh hạt hướng dương

Kantata Coffee Joint Stock Company recruits sunflower seed sales agents in Hanoi and neighboring provinces. Our sunflower seed products are lightly roasted. No preservatives, no bleach, no alum, etc. Safe for users. Recruiting sunflower seed sales agents. The difference between Kantata sunflower seeds and market sunflower seeds How are sunflower seeds roasted? Currently, sunflower roasting […]

Recruiting clean coffee distribution agents in Hanoi

Cafe nguyên chất Kantata

The demand for clean coffee distribution in Hanoi is increasing, especially in the inner districts of Hanoi city because people are more aware of protecting their health and understand that psychology. , Kantata Cafe Joint Stock Company has launched high quality clean products, distributed to many cafes in the area as well as neighboring provinces. […]

Recruiting clean coffee distribution agents in Hai Duong

Kantata1 Máy rang cà phê công nghệ hot air Kantata

 Kantata Coffee Joint Stock Company continuously recruits coffee distribution agents in Hai Duong and other provinces and cities nationwide. Distributing clean coffee in Hai Duong. Our products are pure, clean coffee products with modern hot air roasting technology, giving coffee the purest flavor Some of our typical pure roasted coffee bean products: Pure roasted Arabica […]

Recruiting clean coffee distribution agents in Hai Phong

Phân phối cà phê sạch tại Hải Phòng

Distributing clean coffee in Hai Phong. In recent years, the coffee market has been volatile, fake coffee is widespread, real coffee has lost its place, and consumers do not know how to differentiate. Fake coffee not only harms consumers’ health and economy, but also makes consumers confused and gradually lose trust in Vietnamese products. Understanding […]