0989568247

Lưu trữ Danh mục: Chứng nhận

Tiêu chuẩn, chứng nhận cà phê, các bộ tiêu chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng cà phê trên thế giới như utz, 4C, Fairtrade, Rainforest Alliance