0989568247

Chứng nhận Rainforest Alliance

Chứng nhận Rainforest Alliance

Chứng nhận Rainforest Alliance.

Chứng nhận Rainforest Alliancee (RA) : là một tổ chức phi chính phủ (NGO). Làm việc nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo sinh kế bền vững. Bằng cách chuyển đổi tập quán sử dụng đất, tập quán kinh doanh và hành vi của người tiêu dùng. Có trụ sở chính tại thành phố New York với các văn phòng trên khắp Bắc Mỹ và Nam Mỹ. châu Á, châu Phi và châu Âu. Chương trình làm việc tại hơn 100 quốc gia. Tổ chức này đã giành được một đánh giá bốn sao của tổ chức Charity Navigator trong hơn năm năm liên tiếp. RA được Daniel Katz, một thành viên trong hội đồng quản trị. Thành lập vào năm 1987. Và được dẫn dắt bởi Tổng thống Tensie Whelan.

Rainforest Alliance khai thác các lực lượng thị trường như một phần trong chiến lược của mình

Nhằm xác định những tác nhân chính của nạn phá rừng và tàn phá môi trường: Khai thác gỗ, mở rộng canh tác nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và du lịch. Tổ chức này cũng đào tạo nông dân, cán bộ lâm nghiệp và những người khai thác du lịch. Trong các hoạt động bền vững bảo tồn đất và đường thủy, cải thiện đời sống, bảo vệ người lao động và cộng đồng. Tổ chức này cũng giúp họ tiếp cận các nguồn tài chính cần thiết để thực hiện những thay đổi bền vững. Các trang trại và các doanh nghiệp lâm nghiệp được kiểm toán theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Của Mạng lưới nông nghiệp bền vững và Hội đồng quản lý rừng. – Các tổ chức phi chính phủ quốc tế mà Rainforest Alliance đã hỗ trợ thành lập.

Những trang trại và doanh nghiệp mà..

Đồng thời đáp ứng được cả các cuộc kiểm toán hàng năm. Và đột xuất sẽ được RA chứng nhận và có quyền sử dụng con dấu của RA. Các doanh nghiệp du lịch mà thông qua các thực hành quản lý tốt nhất. Đã được thiết lập có thể sử dụng nhãn hiệu do RA kiểm tra. Con dấu này giúp người tiêu dùng hỗ trợ những người dân, cán bộ lâm nghiệp và doanh nghiệp du lịch. Có trách nhiệm bằng việc chỉ ra những sản phẩm có thành phần từ những trang trại và dịch vụ mà thực hiện những thực hành tốt nhất.

Nội dung trong các chương trình của RA gồm:

  • Chứng nhận rừng bền vững: 

Rainforest Alliance đã đưa ra chương trình chứng nhận rừng bền vững đầu tiên trên thế giới vào năm 1989. Để khuyến khích việc quản lý rừng, trang trại cây giống và tài nguyên rừng. Theo định hướng thị trường và có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Tổ chức này cũng kết nối các doanh nghiệp lâm nghiệp được chứng nhận với người mua lâm sản. Và cung cấp hỗ trợ tiếp thị cho các doanh nghiệp lâm nghiệp cộng đồng. Bằng cách thúc đẩy xây dựng xanh và hỗ trợ các công ty thu mua lâm sản. Để kết hợp việc phát triển bền vững vào các chính sách tìm nguồn cung ứng của họ. RA cũng đang thúc đẩy tăng nhu cầu về các sản phẩm được chứng nhận.

  • Ngoài ra RA còn cung cấp

Đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp lâm nghiệp nhỏ. Về cách thức thực hiện các thực hành quản lý đất bền vững. (Đôi khi với mục đích cuối cùng là có được chứng nhận). Và phổ biến cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp kinh doanh lâm sản về bảo tồn và chứng nhận.

  • Chứng nhận bù đắp carbon:

RA xác minh các dự án bù đắp carbon theo các tiêu chuẩn giải quyết vấn đề hấp thụ khí gây hiệu ứng nhà kính. Bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế bền vững.

  • Chứng nhận Nông nghiệp bền vững:

Chương trình nông nghiệp bền vững của RA bao gồm các chương trình đào tạo và chứng nhận. Cho các trang trại lớn, vừa và nhỏ sản xuất các cây trồng nhiệt đới. Như cà phê, chuối, ca cao, cam, các loại hoa tươi, dương xỉ và trà.

  • Các tiêu chí và tiêu chuẩn cây trồng:

Bao gồm một chương trình bảo tồn hệ sinh thái, bảo vệ động vật hoang dã và đường thủy. Cấm phân biệt chủng tộc trong công việc và hoạt động tuyển dụng. Cấm thuê lao động trẻ em dưới 15 tuổi, sử dụng bảo hộ lao động. Hướng dẫn về việc sử dụng hóa chất nông nghiệp. Và cấm các loại cây trồng biến đổi gen.

  • Dấu chứng nhận Rainforest Alliance:

Con dấu chứng nhận RA chỉ xuất hiện trên các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn và tiêu chí cây trồng chi tiết bên trên.

  • Du lịch bền vững:

RA đã có quyết định rằng việc hỗ trợ các chương trình chứng nhận địa phương sẽ có hiệu quả hơn. (So với việc thiết lập các cơ quan chứng nhận riêng của mình). Giúp tăng cường việc công nhận quốc tế và thiết lập mạng lưới khu vực các chương trình chứng nhận. Để chia sẻ tài nguyên và thông tin và thiết lập các tiêu chuẩn chứng nhận. Ngoài ra họ cũng hỗ trợ tiếp thị, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật. Cho các doanh nghiệp được chứng nhận và các doanh nghiệp đang trong quá trình được chứng nhận. Thêm vào đó, họ cũng hợp tác quốc tế để thiết lập các mối quan hệ với các nhà khai thác du lịch. (Khách sạn, nhà nghỉ, đại lý du lịch, …). Để phủ xanh tất cả các yếu tố của của chuỗi cung ứng du lịch.

  • Chương trình giáo dục:

RA hoạt động để giúp người dân ở mọi lứa tuổi hiểu được vai trò của mỗi người trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Công việc này được thực hiện thông qua khu vực giáo duc. – Được phát triển trong mối liên hệ với các chuyên gia du lịch – Và chương trình Adopt-a-Rainforest của họ. Ngoài ra họ cũng làm việc với một số trường học trên cả nước. Để hỗ trợ giáo viên thực hiện kế hoạch giảng dạy.

  • Chỉ số sinh thái:

Trang web cung cấp cho người dùng các thông tin tóm tắt dự án, mục tiêu, thông tin liên hệ, ngân sách và nhà tài trợ của dự án. Các thành tựu và mục tiêu, bài học rút ra, các báo cáo và các trang web liên quan. Người dùng có thể tìm kiếm chỉ số sinh thái theo quốc gia, phân loại, tổ chức, nhà tài trợ và/hoặc tên dự án. Trang web giúp tạo ra mạng lưới các nhà bảo tồn đồng nhất bằng việc cung cấp cho họ không gian. Để chia sẻ dữ liệu dự án và báo cáo, các bài học kinh nghiệm và các điển hình tốt vượt qua rào cản địa lý và ngôn ngữ.

Truy cập http://www.rainforest-alliance.org/ để biết thêm thông tin.

KANTATA cà phê rang xay ngon sạch