0989568247

Category Archives: Ingredients used for coffee shops

Rainforest Alliance certified

Chứng nhận Rainforest Alliance

Chứng nhận Rainforest Alliance. Chứng nhận Rainforest Alliancee (RA) : là một tổ chức phi chính phủ (NGO). Làm việc nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo sinh kế bền vững. Bằng cách chuyển đổi tập quán sử dụng đất, tập quán kinh doanh và hành vi của người tiêu dùng. Có […]

USDA-NOP certification

Chứng nhận Organic theo tiêu chuẩn Mỹ (USDA)

Những sản phẩm được cấp giấy Chứng nhận USDA Organic gồm các sản phẩm được phát triển và sản xuất dựa trên nguồn nguyên liệu hữu cơ. Ngoài ra, các thành phần, yếu tố nhỏ đều phải nằm trong danh sách sản phẩm hữu cơ quốc gia; môi trường, nguyên liệu và nguồn nước phải đảm bảo sạch sẽ.

Fair Trade Certification

tieu-chuan-fair-trade-694

Tổ chức Thương mại Công bằng Thế giới (WFTO) quy định 10 tiêu chuẩn mà các tổ chức Fair Trade phải áp dụng trong công việc hàng ngày của họ, và thực hiện việc giám sát nhằm đảm bảo các nguyên tắc này được duy trì.

UTZ certification

Chứng nhận UTZ là một chương trình, và đồng thời là một nhãn hiệu chứng minh sản xuất bền vững thân thiện với môi trường. Nhãn hiệu UTZ được ghi nhận trên hơn 10.000 bao bì sản phẩm khác nhau ở hơn 116 quốc gia..