0989568247

Lưu trữ thẻ: Chứng nhận Organic theo tiêu chuẩn Mỹ (USDA)

Chứng nhận Organic theo tiêu chuẩn Mỹ (USDA)

Chứng nhận Organic theo tiêu chuẩn Mỹ (USDA)

Những sản phẩm được cấp giấy Chứng nhận USDA Organic gồm các sản phẩm được phát triển và sản xuất dựa trên nguồn nguyên liệu hữu cơ. Ngoài ra, các thành phần, yếu tố nhỏ đều phải nằm trong danh sách sản phẩm hữu cơ quốc gia; môi trường, nguyên liệu và nguồn nước phải đảm bảo sạch sẽ.