0989568247

Lưu trữ thẻ: UTZ

Chứng nhận UTZ – Chứng nhận cà phê ngon

Chứng nhận UTZ là một chương trình, và đồng thời là một nhãn hiệu chứng minh sản xuất bền vững thân thiện với môi trường. Nhãn hiệu UTZ được ghi nhận trên hơn 10.000 bao bì sản phẩm khác nhau ở hơn 116 quốc gia..